11 februari, 2018

Miljöprövningsdelegationen sa nej till fortsatt berg- och grustäktsverksamhet vid Fagermon/Låttra!

Obs! Bilden är ett montage

Miljöprövningsdelegationen sa nej till fortsatt
berg- och grustäktverksamhet vid Fagermon/Låttra!


Seriöst och uthålligt arbete mot miljöförstöring kan löna sig. Så kan man väl med fog beteckna insatserna från de boende runt bergtäkten vid Låttra/Fagermon i Vingåker som reaktion på åkeriföretaget M4-gruppens försök till en drastisk utökning av täktverksamheten. En fördubbling upp till 50 000  ton per år hade man tänkt sig. Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Uppsala har nu avslagit M4-gruppens ansökan.

Nu behöver inte familjen Nordins på Hildersberg hästar ha skyddshjälm när de betar i hagarna (läs: tas in i stallet när det regnar sprängsten från bergtäkten) runt bergtäkten och andra grannar riskerar inte längre att kaklet i köket ramlar ner när man spränger. 

De kringboende har noga redovisat sin uppfattning för Miljöprövningsdelegationen om de effekter som en utökad täktverksamhet skulle komma att få för t ex boendemiljö, trafikbelastning, grundvatten och annan miljöpåverkan. Delegation har uppenbarligen kommit fram till samma bedömningar och skriver sammanfattningsvis i sitt beslut att platsen för bergtäkten är illa vald och inte kan anses uppfylla miljöbalkens krav.
Nu är väl inte sista ordet sagt i denna fråga, då M4-gruppen via sina konsulter har överklagat beslutet till Miljödomstolen.
Inga kommentarer:

 
gronabloggar.se